Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku kierowcy

Stanowisko kierowcy narażone jest na szereg zagrożeń, które mogą wpłynąć nie tylko na ich zdrowie, ale i życie. Zatrudniając kierowców, zarówno do 3,5 t, jak i powyżej, zobowiązany jesteś do dokonania oceny ryzyka zawodowego na tym stanowisku. Ocena ta powinna być przeprowadzona rzetelnie oraz dotyczyć każdego aspektu pracy. Ocenę ryzyka dla kierowcy znajdziesz na https://allebhp.pl. Jednym z najważniejszych etapów procesu oceny jest identyfikacja zagrożeń. Jakie zagrożenia występują na tym stanowisku oraz jakie są sposoby ich eliminacji? O tym niżej.

Identyfikacja zagrożeń na stanowisku kierowcy

Wbrew pozorom praca kierowcy nie należy do najłatwiejszych i nie każdy może ten zawód wykonywać. Musisz wiedzieć, że zarówno kierowca do 3,5 t oraz powyżej 3,5 t musi posiadać odpowiednie uprawnienia oraz predyspozycje psychologiczne (m.in. sprawności intelektualnej i procesów poznawczych, sprawności psychomotorycznej, czy dojrzałości emocjonalnej). Jest to istotne, gdyż praca kierowcy narażona jest na szereg zagrożeń. Do najczęściej występujących należą:

Czynniki mogące powodować wypadki:
  • wypadki komunikacyjne spowodowane trudnymi warunkami na drogach;
  • spaliny mogące prowadzić do zatruć;
  • nieodpowiednia jakość opon.
Czynniki fizyczne:
  • nadmierny hałas wywołany długotrwałą pracą silnika;
  • zmienne warunki atmosferyczne;
  • wibracje ogólne.
Czynniki ergonomiczne i psychospołeczne:
  • wymuszona pozycja ciała, mogąca powodować problemy z kręgosłupem;
  • długotrwałe prowadzenie pojazdów;
  • nieodpowiednie oświetlenie.

Jest to tylko część czynników zagrażających zdrowiu i życiu twoich pracowników. Przy ocenie musisz przeanalizować wszelkie negatywne zdarzenia.

Sposoby eliminacji zagrożeń

Odpowiednia identyfikacja zagrożeń pozwoli ci na zastosowanie takich działań, które zminimalizują, a niekiedy nawet wyeliminują zagrożenia na danym stanowisku pracy. Pierwszym i obowiązkowym działaniem jest wysyłanie pracowników na badania okresowe. Pozwoli to regularnie nadzorować ich predyspozycje zdrowotne do wykonywania pracy kierowcy. Kolejnym działaniem profilaktycznym, jest kategoryczny zakaz palenia w pojazdach służbowych. Uchroni to twojego kierowcę nie tylko przed negatywnym wpływem dymu tytoniowego, ale przede wszystkim jego koncentracja będzie bardziej wzmożona. Ważną kwestią jest tu również przestrzeganie przerw. Długa i monotonna jazda może być powodem zmęczenia i bólem kręgosłupa. Jest to tylko część działań chroniących twoich pracowników przed zagrożeniami. To jakie zastosujesz, zależy od rodzajów czynników niebezpiecznych i uciążliwych.

Dodaj komentarz