Higiena osobista pracowników gastronomii

Każdy z nas lubi od czasu do czasu po rozpieszczać się troszkę i zjeść obiad w restauracji. Lubimy również próbować nowych i wykwintnych potraw. Jednakże nie znając restauracji oraz warunków w niej panujących, skąd mamy mieć pewność, że żywność w niej przygotowywana jest wysokiej jakości i zdrowa. Aby odsunąć nasze wątpliwości, powstały normy, które regulują zasady i procedury zabezpieczające produkty przed różnymi zagrożeniami. Ty, jako właściciel punktu gastronomicznego zobowiązany jesteś do tych reguł się dostosować.

Higiena osobista jako jedna z zasad GHP

Obowiązkowym systemem, który musisz w swojej restauracji wdrożyć, jest HACCP. Wynika to z faktu, iż praktycznie od podstaw przetwarzasz żywność. Jednakże system HACCP nie istniałby bez GHP/GMP, które to odpowiedzialne są za zabezpieczenie żywności przed negatywnym wpływem różnych czynników od momentu otrzymania surowca do momentu wydania produktu gotowego klientowi. Księgi te znajdziesz na https://dokumenty-haccp.pl.
Jedną z najważniejszych zasad GHP jest higiena osobista pracowników, bo to od nich w dużej mierze zależy jakość zdrowotna produktu. Przede wszystkim pracownicy, których zatrudniasz, muszą posiadać aktualną książeczkę zdrowia wraz z wynikami przeprowadzonych badań analitycznych oraz posiadać ważne orzeczenie lekarskie. Bez tego pracownik nie może być dopuszczony do pracy. Jeżeli pracownik przyszedł do pracy chory (np. cierpiący na biegunkę, infekcję dróg oddechowych lub choroby skóry) powinien niezwłocznie być odsunięty od pracy. Jako pracodawca powinieneś egzekwować dobrych zachowań higienicznych (np. częstego mycia rąk), pilnować, aby pracownik nie palił tytoniu w miejscu zakazanym, nie pluł, nie nosił zegarków, biżuterii oraz innych drobnych przedmiotów, które mogą wpaść do jedzenia oraz nosił przyznany mu fartuch i czepek ochronny.

Korzyści ze szkoleń i stosowania GHP

Jednym ze środków, który wpłynie na świadomość odpowiedzialności pracownika za dany produkt, jest częste ich szkolenie. Mimo iż będą oni do tego niechętnie podchodzić, to jednak z czasem wyrobisz u nich dobre nawyki. Szkolenia i stosowanie zasad GHP to przede wszystkim zdrowy produkt i zadowolony klient. To również zwiększona konkurencyjność na rynku. Brak reklamacji to dla ciebie duża oszczędność, gdyż nie musisz jeszcze raz wydawać dania lub zwracać pieniędzy. Zmień swoje i swoich pracowników nastawienie, a koszty poniesione na wdrożenie systemu szybko się zwrócą.

Dodaj komentarz