Faktoring jako rozwiązanie problemów biznesowych

Faktoring to znakomite rozwiązanie dla każdego przedsiębiorstwa, które boryka się z problemami dłużników. Jest to o tyle wygodne, że z perspektywy firmy, która potrzebuje tych pieniędzy, dostanie je od razu bez zbędnych zmartwień. Sam faktoring to jedna ze skutecznych form finansowania bieżącej działalności firmy jest coraz chętniej wykorzystywany przez przedsiębiorców. W przypadku faktoringu wyróżniamy kilka rodzajów tej formy finansowania, dzięki czemu bez problemu możemy dostosować ją do naszych potrzeb.

Główne rodzaje faktoringu – czyli jak go dzielimy

W praktyce możemy spotkać się z trzema rodzajami faktoringu tj. pełny, niepełny i mieszany. Pierwszy z nich czyli pełny określany jest także jako właściwy lub „bez regresu”. W tym przypadku faktor przyjmuje w pełni ryzyko niewypłacalności kontrahentów objętych umową faktoringową. Dla strony dostawcy/przedsiębiorstwa korzystającego z tych usług jest to najlepsze rozwiązanie, które pozwoli nas szybki pozbycie się problemu. Sam faktor jest też zabezpieczony. Zabezpieczenie umowy stanowi polisa ubezpieczeniowa, którą może zawrzeć z ubezpieczycielem sam faktor albo może skorzystać z Twojej polisy zawartej wcześniej. Z drugiej jednak strony nie każda firma faktoringowa oferuje takie usługi. Dugi rodzaj czyli faktoring niepełny określany również jako faktoring z regresem polega na tym że w razie niewypłacalności odbiorcy, faktor będzie zobowiązany do zwrotu zapłaconej zaliczki z tytułu wykupu należności. Wówczas wierzytelność zostanie przeniesiona z powrotem na firmę zlecającą ową usługę i wtedy ona sama będzie musiała wyegzekwować dług. Faktoring mieszany, czyli trzeci rodzaj jest wyjściem pośrednim. W tym przypadku można skorzystać z przeniesienia niewypłacalności swoich kontrahentów na faktora, jednak tylko do wysokości określonej w umowie.

Inne rodzaje faktoringu – warto wiedzieć

Często też można spotkać się z innym podziałem tj. na faktoring jawny i cichy. Jest to podział pod kątem „chęci” do informowania kontrahentów – dłużników o tym, że korzystamy z usług faktora. Zgodnie z nazwą w jawnym informujemy, w cichym zaś nie. Ostatecznie faktoring to niewątpliwie bardzo ciekawe narzędzie i bardzo pomocne. Skrywa on w sobie jeszcze kilka tajemnic, które warto poznać, by móc w pełni korzystać z jego usług. Dlatego też jeśli chcesz się dowiedzieć więcej zajrzyj na naszą stronę – http://jpfinance.pl/.

Dodaj komentarz