Co to są koszty uzyskania przychodu?

Na pewno słyszałeś, że od października mają się zmienić koszty uzyskania przychodu, a podatek ma być zmniejszony z 18 do 17 %. Sprawa podatku jest stosunkowo jasna, łatwo obliczyć nasz zysk w postaci 1 % mniej.

Nieco bardziej skomplikowaną dla przeciętnego zjadacza chleba kwestią, są koszty uzyskania przychodu. Jest to wydatek, kategoria z zakresu prawa podatkowego, która oznacza kwotę kosztów poniesionych w celu uzyskania przychodu lub utrzymania źródła przychodu. O koszty uzyskania przychodu zmniejsza się przychód i w wyniku tego działania uzyskuje się dochód. Dopiero dochód staje się podstawą do obliczenia wymiaru podatku. Jeszcze prościej – koszt uzyskania przychodu, to te środki, które musimy wydać, żeby w ogóle cokolwiek zarobić. Podatników zatrudnionych na umowę o pracę, obowiązują koszty, które zostały ustalone kwotowo.

Występuje tu podział na cztery grupy

  • pracownik zatrudniony na jednym etacie w miejscowości, w której mieszka;
  • pracownik zatrudniony na jednym etacie poza miejscem zamieszkania;
  • pracownik zatrudniony w kilku instytucjach w miejscu zamieszkiwania;
  • pracownik zatrudniony w kilku instytucjach, poza miejscowością, w której mieszka.

Oczywiście, najpowszechniejszy przypadek, to praca na jednym etacie w miejscu zameldowania. Koszty uzyskania przychodu wynoszą wówczas 1335 zł rocznie, w skali miesiąca jest to 111, 25 zł. Dopiero po odliczeniu tej kwoty od całości przychodu obliczamy dochód, a z niego podatek. Od października kwota ta ma wynosić 3000 zł. Nasz zysk jest więc podwójny. Z jednej strony uzyskamy wyższą kwotę odliczenia kosztów, z drugiej podatek zapłacimy od niższej kwoty.

Niezmieniony pozostanie katalog wydatków, związanych z kosztami uzyskania przychodów w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Najczęstsze wydatki w tym przypadku to zakup materiałów handlowych i usługowych. Mieszczą się tu także koszty niezbędne dla utrzymania firmy: pieczęć firmowa, domena internetowa, utrzymanie i wyposażenie lokalu, w którym prowadzona jest działalność, usługi księgowe czy opłaty bankowe.

Bardzo popularnym kosztem jest samochód i jego eksploatacja, w tym paliwo. Znajdą się w tej grupie także odpisy amortyzacyjne od środków trwałych. Bardzo trudno wymienić wszystkie koszty, są one bowiem indywidualne i zalezą od profilu firmy. Ważne jednak, aby nie miały one cech wydatku prywatnego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości najprościej jest wystąpić do urzędu skarbowego o indywidualną interpretację. Warto również skorzystać z porady doradcy podatkowego np. biuro rachunkowe Lublin Profito.

Dodaj komentarz